Tag Archives: αγγελιες

oaed_400x260

Δύο ημερίδες για τις επιχειρήσεις διοργανώνει ο ΟΑΕΔ

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), διοργανώνει δύο ημερίδες με θέμα «Ο ΟΑΕΔ προσεγγίζει τις επιχειρήσεις».

Η πρώτη ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη την Τρίτη 10 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο MEDITERRANEAN PALACE και ώρα 10.00 πμ. Η δεύτερη ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο Divani Caravel και ώρα 10.00 πμ.

Οι ημερίδες απευθύνονται σε εργοδότες, με στόχο την ενημέρωσή τους για τις νέες δράσεις και υπηρεσίες του ΟΑΕΔ και την ανάπτυξη μιας σταθερής συνεργασίας του Οργανισμού με τις επιχειρήσεις. Οι ημερίδες θα ολοκληρωθούν με παράλληλα τραπέζια συζήτησης για την
ανταλλαγή απόψεων.

Οι ημερίδες εντάσσονται στο έργο «Αναβάθμιση Υπηρεσιών, Εργαλείων και Διαδικασιών Συμπράξεων», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ),
εντάσσεται στην Πράξη «Υλοποίηση του Οργανωτικού Ανασχεδιασμού και του Επαναπροσδιορισμού του Επιχειρησιακού μοντέλου του ΟΑΕΔ» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».

festival

Πρόσληψη 115 ατόμων στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως σαράντα πέντε (45) ημερών, εκατόν δέκα πέντε (115) ατόμων (29/9/2015)

Αριθμ. Πρωτ.: ΦΚΘ/ 233 /29.09.2015

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ» έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
2. την απόφαση της υπ’ αριθμ.321 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 321/4.8/24.09.2015 του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως σαράντα πέντε (45) ημερών, εκατόν δέκα πέντε (115) ατόμων (κατ’ άρθρο 14 παράγραφος 2 περίπτωση η και ιε Νόμου 2190/1994 και σύμφωνα με τη παράγραφο κγ του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006 , που προστέθηκε με το άρθρο 8 παρ.2 Ν.4325/2015)) για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών των προγραμμάτων και των δράσεων του 56ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του αναφερόμενου παρακάτω, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα καθήκοντα και τα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

Ι. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

festival

Συνολικός αριθμός : ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (115) άτομα

*Επισήμανση:Από 6 έως 15 Νοεμβρίου 2015, που θα διεξαχθεί το 56ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, όλο το προσωπικό θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα αν του ζητηθεί από το φορέα, να εργάζεται στην έδρα του Φεστιβάλ στην Θεσσαλονίκη.

Λήξη υποβολής του συνόλου της αίτησης την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 17:00

Τα ειδικά προσόντα και προϋποθέσεις συμμετοχής περιέχονται στο πλήρες κείμενο της προκήρυξης που είναι ανηρτημένη στο διαδύκτιο και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.filmfestival.gr

Ο Διευθυντής
Δημήτρης Εϊπίδης

Συμπληρώστε εδώ την ηλεκτρονική αίτηση

elga

150 θέσεις εποχικού προσωπικού στον ΕΛΓΑ

O ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν πενήντα (150) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών (ανά την Επικράτεια) του ΕΛ.Γ.Α., που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής.

Ειδικότερα:
140 ΠΕ Γεωπόνων
10 ΠΕ Κτηνιάτρων

Σας πληροφορούμε ότι η δεκαήμερη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων για την υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ1/2015 με αριθ. πρωτ. 6553/12-6-2015 ανακοίνωση πρόσληψης εποχικού προσωπικού αρχίζει στις 16-07-2015 και λήγει στις 27-07-2015 (τελευταία ημέρα παραλαβής εμπρόθεσμων αιτήσεων).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Έντυπο Αίτησης

Σχέδιο αίτησης για προϋπηρεσία στον ΕΛΓΑ