oaed_photo2

ΟΑΕΔ: Νέα προγράμματα απασχόλησης για 55.000 ανέργους

Το πλαίσιο για την Αναδιοργάνωση του Επιχειρησιακού Μοντέλου του ΟΑΕΔ παρουσίασε η διοικήτρια του ΟΑΕΔ Μαρία Καραμεσίνη στην παρέμβαση της στο Συνέδριο του ΙΝΕ ΓΣΕΕ και ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ με θέμα «Δια Βίου Μάθηση, επαγγελματική κατάρτιση, απασχόληση και οικονομία». Η κ. Καραμεσίνη ανέφερε ότι η αναδιοργάνωση του ΟΑΕΔ είναι επιβεβλημένη και πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα στο 2016 καθώς αποτελεί προϋπόθεση για να συνεχίσει η χρηματοδότηση του Οργανισμού από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η διαβούλευση για την ολοκλήρωση του τρόπου της αναδιοργάνωσης του ΟΑΕΔ γίνεται σε συνεργασία με τη Διεθνή Διοικούσα Επιτροπή και η ανάγκη για την Αναδιοργάνωση του Επιχειρησιακού Μοντέλου προέκυψε από την αύξηση του όγκου των ανέργων σε συνδυασμό με την αλλαγή της σύνθεσης τους.

Η αναδιοργάνωση θα κινηθεί μέσα σε 4 άξονες, πρώτον μέσω της απλούστευσης των διαδικασιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας σε ότι αφορά την απασχόληση, δεύτερον τη βελτίωση των πληροφοριακών συστημάτων του Οργανισμού και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του καθώς όπως σημείωσε ήδη από το νέο έτος η ανανέωση της κάρτας ανεργίας θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.

Τρίτος άξονας θα είναι η στόχευση για βελτίωση των σχέσεων του εργοδότη με τον άνεργο, ενώ θα θεσμοθετηθεί και ο Εργασιακός Σύμβουλος για τον Εργοδότη.

Επίσης, θα επιδιωχθεί συνεργασία του Οργανισμού με τους κοινωνικούς εταίρους στο πλαίσιο των νέων ενεργητικών προγραμμάτων που έχουν στόχευση συμβουλευτική, την κατάρτιση και την εγγυημένη απασχόληση.

Τέταρτος άξονας θα αφορά την αναβάθμιση των Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ στις οποίες μέσα στην κρίση σημειώθηκε μείωση 10.300 θέσεων. Η αναβάθμιση των σχολών θα γίνει μέσα από συνεχή ανανέωση των προγραμμάτων σπουδών και τη δημιουργία ειδικοτήτων με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Όπως τόνισε η κ. Καραμεσίνη καμιά μορφή μαθητείας δεν έχει αξία εάν δεν υπάρχουν στην αγορά θέσεις απασχόλησης για την απορρόφηση τους. Στο πλαίσιο αυτών παράλληλα με τα ήδη τρέχοντα προγράμματα του ΟΑΕΔ θα υλοποιηθούν από τις αρχές του νέου έτους νέα Προγράμματα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για περισσότερα από 55.000 άτομα τα οποία θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.

oaed_photo2

ΟΑΕΔ: Εργαστήρι για άνεργους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Ο ΟΑΕ∆ θέτοντας ως στόχο την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανέργους, προτίθεται να υλοποιήσει Εργαστήρι Ενεργοποίησης-Κινητοποίησης Ανέργων στους νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Μέσω των Εργαστηρίων θα παρασχεθεί στους συµµετέχοντες ολοκληρωµένη βιωµατική πληροφόρηση σχετικά µε τις Συµβουλευτικές Υπηρεσίες που υλοποιούνται από τον Οργανισµό (Συµβουλευτική Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, Συµβουλευτική των Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας, Συµβουλευτική Ανάληψης Επιχειρηµατικών Πρωτοβουλιών). Επισηµαίνεται ότι µετά τη διεξαγωγή του Εργαστηρίου, οι ωφελούµενοι από αυτό θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε ολοκληρωµένα προγράµµατα συµβουλευτικής.

Το εργαστήριο Ενεργοποίησης για το νοµό Θεσσαλονίκης θα υλοποιηθεί Τετάρτη 25/11/2015 από τις 09:30 έως τις 15:00.

Το εργαστήριο Ενεργοποίησης για το νοµό Αττικής θα υλοποιηθεί Πέµπτη 26/11/2015 από τις 09:30 έως τις 15:00.

Ο ΟΑΕ∆ προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόµενους να λάβουν µέρος. Μπορείτε να δηλώσετε συµµετοχή στους Εργασιακούς Συµβούλους της Υπηρεσίας του ΟΑΕ∆ που είστε εγγεγραµµένος / εγγεγραµµένη. ∆ιευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Για περισσότερες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο www.oaed.gr .

dei

ΔΕΗ: Προσλήψεις έξι ατόμων στη Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έξι ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Υλικού και Προμηθειών, που εδρεύει στην Αθήνα, ανακοίνωσε η ΔΕΗ.

Σύμφωνα με το άρθρο 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων εκτάκτου προσωπικού» του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α’/31-10-2014) η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συντελείται υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής οι συμβάσεις δεν επιτρέπεται να συναφθούν.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ.

oaed_400x260

Δύο ημερίδες για τις επιχειρήσεις διοργανώνει ο ΟΑΕΔ

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), διοργανώνει δύο ημερίδες με θέμα «Ο ΟΑΕΔ προσεγγίζει τις επιχειρήσεις».

Η πρώτη ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη την Τρίτη 10 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο MEDITERRANEAN PALACE και ώρα 10.00 πμ. Η δεύτερη ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο Divani Caravel και ώρα 10.00 πμ.

Οι ημερίδες απευθύνονται σε εργοδότες, με στόχο την ενημέρωσή τους για τις νέες δράσεις και υπηρεσίες του ΟΑΕΔ και την ανάπτυξη μιας σταθερής συνεργασίας του Οργανισμού με τις επιχειρήσεις. Οι ημερίδες θα ολοκληρωθούν με παράλληλα τραπέζια συζήτησης για την
ανταλλαγή απόψεων.

Οι ημερίδες εντάσσονται στο έργο «Αναβάθμιση Υπηρεσιών, Εργαλείων και Διαδικασιών Συμπράξεων», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ),
εντάσσεται στην Πράξη «Υλοποίηση του Οργανωτικού Ανασχεδιασμού και του Επαναπροσδιορισμού του Επιχειρησιακού μοντέλου του ΟΑΕΔ» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».

ypourgeio ygeias

ΑΣΕΠ: Η προκήρυξη για 690 προσλήψεις στην Υγεία

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 5Κ/2015 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 6/27-10-2015, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξακοσίων ενενήντα (690) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ”).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 17 Νοεμβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και λήγει την 1η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη.

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

ΑΣΕΠ
Αίτηση για την Προκήρυξη 5Κ/2015
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510

αναγράφοντας στο φάκελο την αντίστοιχη κατηγορία εκπαίδευσης (Τ.Ε. ή Δ.Ε.), θέσεις της οποίας διεκδικούν.

Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 7ης Δεκεμβρίου 2015, ημέρας Δευτέρας.

eforia arxaiotiton

Πρόσληψη 45 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας

Την πρόσληψη 45 ατόμων, επιστηµονικού προσωπικού και εργατοτεχνιτών, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για τις ανάγκες του 10ου υποέργου «Αρχαιολογικές Εργασίες και Έρευνες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας (τέως Ε’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων) στο νοµό Λακωνίας» του έργου ΕΣΠΑ «Αποπεράτωση οδικών υποδοµών του Αυτοκινητόδροµου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαµάτα και κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη», ανακοίνωσε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας.

Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν:

 • 5 ΠΕ Αρχαιολόγος
 • 2 ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός
 • 2 ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
 • 36 ΥΕ Εργατοτεχνίτης

Όσοι επιθυµούν να προσληφθούν, καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, νοµίµως επικυρωµένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή κατά τις ώρες 08:00 – 15:00, είτε ταχυδροµικά (σε περίπτωση ταχυδροµικής υποβολής οι αιτήσεις µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στο γραφείο 6 της γραµµατείας της ΕΦ.Α.ΛΑΚ., στην διεύθυνση Αγησιλάου 59 Σπάρτη ΤΚ 23100, υπόψη κου Νίκου Αποστολάκου ή κας Λυµπεράκη Νίκας (τηλ. επικοινωνίας: 27310-25363) εντός προθεσµίας πέντε (5) εργασίµων ηµερών που αρχίζει από την εποµένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόµβο (ιστοσελίδα) της εφαρµογής ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 27/10/2015 έως και 03/11/2015).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο κατηγορίας προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε µία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

dimos komotinis

Πρόσληψη 11 ατόμων στην ΔΕΥΑΚ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κομοτηνής, που εδρεύει στην Κομοτηνή και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση ‘Ύδρευσης Αποχέτευσης Κομοτηνής Μπακάλμπαση 6 Τ.Κ.69100 Κομοτηνή, απευθύνοντάς την στην γραμματεία υπ όψιν κ. Οταμπάση Κων/νου (τηλ. επικοινωνίας: 2531025555). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).

Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ

ypourgeio ergasias

Υπουργείο Εργασίας: 12 νέα προγράμματα για την απασχόληση ανέργων

Την εκπόνηση 12 νέων προγραμμάτων στήριξης μακροχρόνια ανέργων συμπολιτών μας ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας. Στόχος είναι να υλοποιηθούν μέσα στους έξι επόμενους μήνες, ώστε να δώσουν «ανάσα» σε 104.00 ανέργους συνολικά.

Αναλυτικά, τα προγράμματα αυτά είναι τα εξής:

 1. Πρόγραμμα 10.000 θέσεων εργασίας 12μηνης διάρκειας με έμφαση στους μακροχρόνια και πολύ μακροχρόνια ανέργους, γυναίκες και ανέργους κυρίως άνω των 50 ετών το οποίο θα ξεκινήσει τον Δεκέμβριο του 2015.
 2. Πρόγραμμα προώθησης της αυτοαπασχόλησης 5.000 νέων ανέργων 18-24 ετών, με επιδότηση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης έως 12 μήνες από την έναρξη της δραστηριότητας τους, το οποίο θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2016.
 3. Πρόγραμμα προώθησης της αυτοαπασχόλησης 5.000 νέων ανέργων 25-29 ετών, με επιδότηση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης έως 12 μήνες, από την έναρξη της δραστηριότητας τους, το οποίο θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2016.
 4. Πρόγραμμα «Δράσεις Ολοκληρωμένης Παρέμβασης» για 8.000 νέους ανέργους έως 24 ετών, για την προώθησή τους, εναλλακτικά, σε προγράμματα κατάρτισης με εγγυημένη 12μηνη απασχόληση.Αυτό το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Φεβρουάριο του 2016.
 5. Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και ένταξης σε θέσεις απασχόλησης για 10.000 νέους ανέργους ηλικίας 18-24 ετών σε επιχειρήσεις, με επίβλεψη στον χώρο εργασίας και στη συνέχεια ένταξη σε νέες θέσεις εργασίας στις ίδιες ή άλλες επιχειρήσεις για επιδοτούμενη απασχόληση διάρκειας 12 μηνών. Η έναρξη αυτού του προγράμματος θα γίνει τον Φεβρουάριο του 2016.
 6. Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και ένταξης σε θέσεις απασχόλησης για 3.000 νέους ανέργους 25-29 ετών σε επιχειρήσεις, με επίβλεψη στον χώρο εργασίας και στη συνέχεια ένταξη σε νέες θέσεις εργασίας στις ίδιες ή άλλες επιχειρήσεις για επιδοτούμενη απασχόληση διάρκειας 12 μηνών.Η έναρξη και αυτού του προγράμματος θα γίνει τον Φεβρουάριο του 2016.
 7. Πρόγραμμα συμβουλευτικής επαγγελματικής Κατάρτισης, πιστοποίησης προσόντων και πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα σε συνεργασία με κλαδικούς φορείς για 15.000 ανέργους. Έναρξη προγράμματος τον Μάρτιο του 2016.
 8. Πρόγραμμα προώθησης της νεανικής επιχειρηματικότητας για 1.000 ανέργους για τη δημιουργία start-ups από νέους 18-29 ετών. Έναρξη προγράμματος τον Μάρτιο του 2016.
 9. Πρόγραμμα προώθησης της επιχειρηματικότητας για 3.000 ανέργους άνω των 29 ετών για τη δημιουργία start-ups.Και αυτό το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2016.
 10. Πρόγραμμα απσχόλησης για ΑΜΕΑ σε κοινωνικές συναιτεριστικές επιχειρήσεις. Έναρξη προγράμματος τον Μάρτιο του 2016.
 11. Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης με εγγυημένη απασχόληση» για την ηλικία 29-64 ετών, πρόγραμμα που απευθύνεται σε 26.000 ανέργους.
 12. Πρόγραμμα για την επιδότηση μισθολογικού κόστους για την ενίσχυση της πλήρως ασφαλισμένης εργασίας σε ΚΟΙΝΣΕΠ.
Live Αποτελέσματα

Live Αποτελέσματα

Live Αποτελέσματα

Live Αποτελέσματα

Η σεζόν που διανύουμε ποδοσφαιρικά θα κλείσει με τον καλύτερο τρόπο, αφού μετά από ένα χρόνο διάλειμμα από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές οργανώσεις, το καλοκαίρι έχουμε το Euro 2016, που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στα γήπεδα της Γαλλίας. To γνωστό site Liveagones.gr μας προσφέρει την ευκαιρία να περάσουμε μία όμορφη αθλητική και στοιχηματική σεζόν με τα εγχώρια πρωταθλήματα μέχρι να φτάσει η ώρα του Euro, παρακολουθώντας άμεσα και έγκυρα όλα τα αποτελέσματα των αγώνων στο Κουπόνι Στοιχήματος.

Στα εγχώρια πρωταθλήματα ξεχωρίζει φέτος η μάχη στην Premier League με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να προσπαθεί να ξαναβρεθεί στην κορυφή, έπειτα από αποχή αρκετών ετών. Από την άλλη η Σίτι θεωρητικά είναι το φαβορί, λόγω του ότι έχει έτοιμο τον κορμό και δεν έκανε πολλές προσθήκες, ώστε να διαταράξει τις ισορροπίες. Η Τσέλσι του Ζοσέ Μουρίνιο, έχει κάνει άσχημο ξεκίνημα και η θέση του Πορτογάλου είναι επισφαλής. Από την άλλη πλευρά η Άρσεναλ παρουσιάζει και πάλι το γνωστό πρόσωπο, της ομάδας που μπορεί να κυνηγάει βαθμολογικά μέχρι τέλους το πρωτάθλημα, αλλά κανείς δεν πιστεύει πως θα το κατακτήσει. Η Λίβερπουλ, μετά το ξεκίνημα των πρώτων αγωνιστικών άλλαξε προπονητή και πιθανώς ο αντικαταστάτης του Ρότζερς να είναι ο Γερμανός Κλοπ. Μέχρι που μπορεί να φτάσει φέτος;

Στην Ισπανία, η Μπαρτσελόνα χωρίς τον Μέσι μοιάζει να ψάχνεται, καθώς έχει ήδη ηττηθεί 2 φορές. Ο Αργεντίνος θα απουσιάσει για ακόμα 2 εβδομάδες και το συγκρότημα του Λουίς Ενρίκε ψάχνει λύσεις για να μπορέσει να παραμείνει στην κορυφή. Εκεί όπου δύο φορές η Ρεάλ Μαδρίτης δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τα στραβοπατήματα των «μπλαουγκράνα» με αποτέλεσμα οι δύο ομάδες να παραμένουν σε απόσταση αναπνοής. Στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας βρίσκονται επίσης Βιγιαρεάλ και Θέλτα που αποτελούν τις ευχάριστες εκπλήξεις στις πρώτες αγωνιστικές στην Primera Division.

Στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός έχει αρχίσει εκπληκτικά καθώς μετρά 6Χ6 έχοντας μάλιστα περάσει και από την Τούμπα πιο εύκολο από ό,τι και ο ίδιος πίστευε. Ο Παναθηναϊκός μετά από τον οδυνηρό αποκλεισμό από την Γκαμπάλα έχει ρίξει όλο το βάρος στο πρωτάθλημα και κάνει τα πάντα για να βρίσκεται σε απόσταση βολής από τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ στην επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία τα πηγαίνει περίφημα, ενώ ο ΠΑΟΚ που σίγουρα είχε βλέψεις και για πρωτιά δεν έχει αρχίσει καλά, έχοντας βέβαια να ισορροπήσει ανάμεσα σε πρωτάθλημα και Ευρώπη.

Μπορείτε να βλέπετε καθημερινά εδώ όλα τα Live Αποστελέσματα.

Νόμιμες Στοιχηματικές Εταιρείες

Νόμιμες Στοιχηματικές Εταιρείες

Νόμιμες Στοιχηματικές Εταιρείες

Νόμιμες Στοιχηματικές Εταιρείες

Στο σημερινό μας κείμενο θα ασχοληθούμε αναλυτικά με τις Νόμιμες Στοιχηματικές Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Για να προσεγγίσουμε αυτό το σημαντικό για τους παίκτες στοιχήματος θέμα συμβουλευτήκαμε το Stoixima-bonus.gr, κορυφαίο site για ενημέρωση αναφορικά με τους νόμιμους bookmakers στη χώρα μας.

Είναι αλήθεια πως εδώ και κάποια χρόνια, από τη στιγμή που το παλιό γνώριμο σε όλους καθεστώς με το οποίο οι Στοιχηματικές Εταιρείες δραστηριοποιούνταν στην Ελλάδα άλλαξε, ο παίκτης βρέθηκε σε μία δίνη παραπληροφόρησης και πολλές φορές μετέωρος να ακροβατεί ανάμεσα σε αδειοδοτημένες και μη εταιρείες χωρίς να μπορεί γνωρίζει επακριβώς τι είναι τι. Από τότε μπορεί να έχει περάσει καιρός αλλά οι ερώτηση για το «Ποιες είναι οι νόμιμες εταιρίες στοιχήματος στην Ελλάδα το 2015», παραμένει στα χείλη αρκετών παικτών ακόμα και τώρα.

Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε πως ακόμα και τώρα επικρατεί σύγχυση στους Έλληνες παίκτες που ασχολούνται με το διαδικτυακό στοίχημα σχετικά με ποιες στοιχηματικές εταιρίες λειτουργούν νόμιμα στη χώρα μας. Το τοπίο που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια με βάση την ΠΟΛ.1248/13.12.2011 οδήγησε 24 εταιρίες να υπαχθούν εθελοντικά σε ένα μεταβατικό καθεστώς με βάση την παράγραφο 12 του άρθρου 50 του νόμου 4002/2011. Βάση αυτού λειτουργεί το νόμιμο διαδικτυακό στοίχημα στη χώρα μας.

Όλα αυτά και η φυγή αρκετών γνωστών στοιχηματικών εταιριών όπως ο William Hill, η Betfair, η Bwin και άλλες, έχει επιφέρει συγχύσεις γύρω από το online στοίχημα στη χώρα μας, καθώς δεν είναι λίγοι αυτοί που θεωρούν ότι το να παίζουν στο διαδίκτυο είναι παράνομο. Κάτι τέτοιο φυσικά δεν ισχύει, καθώς 24 συνολικά νέες εταιρίες έχουν πάρει επίσημα άδεια από τις αρχές και έχουνε εγκριθεί από την ΕΕΕΠ και έχουν νόμιμη λειτουργία στην Ελλάδα.

Στο τέλος του άρθρου ακολουθεί το λινκ στο οποίο αν πατήσετε θα μεταφερθείτε αυτόματα στη σελίδα για να μάθετε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις Νόμιμες Στοιχηματικές Εταιρείες στην Ελλάδα. Αξίζει να αναφέρουμε ότι αρμόδιος ρυθμιστικός φορέας του διαδικτυακού στοιχήματος στην Ελλάδα είναι η ΕΕΕΠ (Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων), η οποία αποτελεί μια ανεξάρτητη διοικητική Αρχή αρμόδια για την εποπτεία και τον έλεγχο των παιγνίων που διεξάγονται στην Ελληνική Επικράτεια.

Δείτε εδώ αναλυτικά όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις Νόμιμες Στοιχηματικές Εταιρείες.