Επαγγελματική Κατάρτιση

 

Επαγγελματική ΚατάρτισηΕπαγγελματική Κατάρτιση - ΙΕΚ Παιδαγωγικά

Τα Παιδαγωγικά ανέκαθεν κατείχαν υψηλή θέση στις προτιμήσεις των σπουδαστών των ΙΕΚ. Ο τομέας των Παιδαγωγικών στα ΙΕΚ προσφέρει δυο ειδικότητες, την Προσχολική Αγωγή Δραστηριοτήτων, Δημιουργίας και Έκφρασης και την Προσχολική Αγωγή Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες. Ιδανικοί υποψήφιοι για αυτές τις δυο ειδικότητες είναι οι νέοι που επιλέγουν να σπουδάσουν παιδαγωγικά στα ΙΕΚ, επειδή αγαπούν τα παιδιά και θέλουν να έχουν ενεργή συμμετοχή στην ανάπτυξή τους.

Παιδαγωγός Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων, Δημιουργίας και Έκφρασης
Το συγκεκριμένο επάγγελμα είναι πολύ δημιουργικό, πολύ ενδιαφέρον, αλλά συγχρόνως και πολύ σημαντικό, διότι οι παιδαγωγοί προσχολικής αγωγής παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των παιδιών.

Επομένως αυτοί που θα αποφασίσουν να φοιτήσουν στα παιδαγωγικά τμήματα των ΙΕΚ πρέπει να χαρακτηρίζονται από μεγάλη υπευθυνότητα. Άλλα χαρακτηριστικά που πρέπει να διακρίνουν τον παιδαγωγό προσχολικής ηλικίας είναι η υπομονή και η ευαισθησία.

Μετά την επιτυχή περάτωση των σπουδών τους, οι απόφοιτοι των ΙΕΚ κατέχουν τόσο τις γνώσεις όσο και τις δεξιότητες που τους επιτρέπουν να συμμετέχουν ενεργά στη διαπαιδαγώγηση και τη φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας(0 έως 6 ετών). Οι σπουδαστές των ΙΕΚ που ολοκληρώνουν την εκπαίδευσή τους στα παιδαγωγικά είναι απολύτως ικανοί να ανταπεξέλθουν στον ρόλο του παιδαγωγού.

Οι διπλωματούχοι παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας βοηθούν στην ομαλή κοινωνικοποίηση των παιδιών, στη γνωστική τους ανάπτυξη, αλλά και στη νοητική και συναισθηματική τους εξέλιξη.

Τα κορίτσια και τα αγόρια που έχουν επιλέξει να σπουδάσουν παιδαγωγικά στα ΙΕΚ, και πιο συγκεκριμένα αυτοί που έχουν αποφοιτήσει από την ειδικότητα Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων, Δημιουργίας και Έκφρασης, έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν εργασία σε νηπιαγωγεία, βρεφονηπιακούς ή παιδικούς σταθμούς, κατασκηνώσεις και παιδότοπους.

Για πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις, τα δικαιολογητικά, τα επαγγελματικά δικαιώματα και τα δίδακτρα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τα site των ΙΕΚ.

Παιδαγωγός Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες
Αυτή η ειδικότητα των ΙΕΚ απευθύνεται σε νέους που θέλουν να σπουδάσουν παιδαγωγικά, επειδή αγαπούν τα παιδιά, αλλά και επειδή νιώθουν την ανάγκη να προσφέρουν στους συνανθρώπους τους.

Το αντικείμενο σπουδών της συγκεκριμένης ειδικότητας είναι παρόμοιο με αυτό της προηγούμενης, με τη διαφορά ότι οι καταρτιζόμενοι σε αυτή την ειδικότητα αποκτούν επιπρόσθετες γνώσεις, οι οποίες αφορούν την εξειδικευμένη φροντίδα που πρέπει να παρέχεται στα παιδιά με ειδικές ανάγκες.

Πιο αναλυτικά, όσοι αποφοιτούν από τα παιδαγωγικά τμήματα των ΙΕΚ, έχοντας εξειδικευτεί στην ειδικότητα της Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, μπορούν, όχι μόνο να διευκολύνουν την ένταξη των παιδιών στο κοινωνικό σύνολο, αλλά και να αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα.

Επιπλέον, οι παιδαγωγοί αυτής της ειδικότητας λειτουργούν υποστηρικτικά και προς τους γονείς των παιδιών, δίνοντάς τους πολύτιμες συμβουλές.

Οι καταρτιζόμενοι της ειδικότητας Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, που έχουν περατώσει με επιτυχία τις σπουδές τους στα Παιδαγωγικά τμήματα των ΙΕΚ, μπορούν να εργαστούν σε παιδικούς σταθμούς, κέντρα ειδικής αγωγής, αλλά και σε ιδρύματα για παιδιά με ειδικές ανάγκες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη ειδικότητα στις ιστοσελίδες των ΙΕΚ.

Τέλος, αξίζει να πούμε πως και τα δυο επαγγέλματα που αναλύσαμε παραπάνω ανήκουν στα παιδαγωγικά επαγγέλματα, τα οποία μπορεί να σπουδάσει ο οποιοσδήποτε στα δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ της Ελλάδας.